sessions set to: EXITPLAN2004 - The Australia Travel Diary Laura, Teppo, Ash-koala & mad-keeper, photo by Aki